Wyróżnienia

Dyplom stanowi wyróżnienie za podjęte przez pracodawcę działania zmierzające do poprawy poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakładzie.
W roku 2014 odbyły się branżowe targi żywnościowe w Żagańskim Centrum Kultury. Dzięki uprzejmości organizatorów mogliśmy zaprezentować swoje stoisko z cukierniczymi i piekarniczymi wyrobami.